Sveža krv je novi val (I)

Novi val ili novi talas predstavlja društveni, kulturni i umetnički pokret nastao krajem sedamdesetih godina na prostorima SFRJ a koji je neodvojivo povezan sa tadašnjim događajima na svetskoj kulturnoj i umetničkoj sceni. Danas se on uglavnom percipira kroz novu fazu pank, post-pank i rok muzike. Međutim, postoje ezoterični aspekti ovog pokreta kojima je do sada […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Facebook